วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น